top of page

MARTYNO MAŽVYDO

LITUANISTINĖ MOKYKLA​

Registracija

Kviečiame į mokyklą

 

​M. Mažvydo lituanistinė mokykla yra užsienio lietuvių neformaliojo švietimo įstaiga. Šio tipo mokyklos palaikomos mokytojų ir tėvų entuziazmo dėka. Mokykloms dažniausiai vadovauja tėvų komitetai, kurie renkasi pedagogus, organizuoja patalpų nuomą, finansiškai remia mokyklos veiklą, nustato mokslapinigių suma už mokyklos išlaikymą ir t.t. Daugiau:  http://www.svietimotaryba.org/svietimo-tarybos-nuostatai/

 

Tėvai turi pasirūpinti vaikams vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius, bei rašymo priemonės. Imamas $50 registracijos mokestis.

 

Kiekvienais mokslo metais  vaikų registracija į M. Mažvydo LM vyksta nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. Į mokyklą priimami vakai nuo 4 metų. Užsiregistravusiems ir susimokėjusiems iki birželio 30 d. imamas $50 registracijos mokestis. Nuo liepos 1d.  - $75.

Užregistravus į mokyklą, vaikas bus paskirtas vienai iš mokymo grupių ir nurodyta mokytoja, kuri mokins visus metus. Taip pat bus nurodyti vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai, kuriuos vaikai naudos per ateinančius mokslo metus.

Užpildę registracijos formą, atsiųskite e-paštu: m.mazvydo_mokykla@yahoo.com, o susimokėti už mokslą galima ir pirmosiomis mokslo metų dienomis. Mokėstis už vieną vaiką yra $350. Šeimos, negalinčios susimokėti mokslapinigių, prašau kreiptis į mokyklos direktorę  ir per pirmąjį mokyklos tarybos susirinkimą bus apsvarstytas mokinio atleidimas nuo mokesčių už mokslą. Kiekvienam vaikui yra suteikiama galimybė į lituanistinį švietimą Minesotoje.

 

Su pagarba,

 

Vilma P. Alkhas

Mokyklos direktorė

IMG_3969.jpeg
IMG_9755.jpeg
Registracija į Mokyklą

Mokykla 

veikia

2023 rugsėjo 09 d.

iki

2024 gegužės 18 d.

 

Siųskite:

Daugiau informacijos:


Vilma P. Alkhas

Tel. 612-724-4100

e-paštas: m.mazvydo_mokykla@yahoo.com

Your details were sent successfully!

bottom of page