MARTYNO MAŽVYDO

LITUANISTINĖ MOKYKLA​

Registracija

Kviečiame į mokyklą

 

​M. Mažvydo lituanistinė mokykla yra užsienio lietuvių neformaliojo švietimo įstaiga. Šio tipo mokyklos palaikomos mokytojų ir tėvų entuziazmo dėka. Mokykloms dažniausiai vadovauja tėvų komitetai, kurie renkasi pedagogus, organizuoja patalpų nuomą, finansiškai remia mokyklos veiklą, nustato mokslapinigių suma už mokyklos išlaikymą ir t.t. Daugiau:  http://www.svietimotaryba.org/svietimo-tarybos-nuostatai/

Vaikai mokosi susikirtyti pagal amžiaus grupes ir pagal Jav Švietimo Tarybos parengtas mokymo programas. Pedagogai pasirengia asmeninius planus, remdamiesi JAV Švietimo Tarybos rekomenduotais vadovėliais ir mokymo pragramomis.

 

Tėvai turi pasirūpinti vaikams vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius, bei rašymo priemonės. Imamas $50 registracijos.

 

Kiekvienais moksolo metais  vaikų registracija į M. Mažvydo LM vyksta nuo gegužės 1 d. iki birželio 1d. Į mokyklą priimami vakai nuo 4 metų.

Užsiregistravus į mokyklą, vaikas bus paskirtas vienai iš mokymo grupių ir nurodyta mokytoja, kuri mokins ištisus metus. Taip pat bus nurodyti vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai, kuriuos vaikai naudos per ateinančius mokslo metus. Juos galima įsigyti:

-svečiuojantis Lietuvoje;

-patiems užsisakant per JAV Švietimo Tarybos skyrių

http://www.svietimotaryba.org/gaires_ir_programos/knygos/

-arba iš anksto pranešus mokyklai apie reikiamus įsigyti vadovėlius ir pratybas, bei sumokėjus jų kainą ir persiuntimo išlaidas, mokykla pasirūpins jų  gavimu.

 

Užpildę registracijos formą, atsiųskite e-paštu: m.mazvydo_mokykla@yahoo.com, o susimokėti už mokslą galima ir pirmosiomis mokslo metų dienomis. Mokėstis už vieną vaiką yra $350. Šeimos, negalinčios susimokėti mokslapinigių, prašau kreiptis į mokyklos direktorę Vilmą P. Alkhas ir per pirmąjį mokyklos kolektyvo susirinkimą bus apsvarstytas mokinio atleidimas nuo mokesčių už mokslą. Kiekvienam vaikui yra suteikiama galimybė į lituanistinį švietimą Minesotoje.

 

Su pagarba,

 

Vilma P. Alkhas

Mokyklos direktorė

Registracija į Mokyklą
Registracija į vaikų šokių grupę
Registracija į Suaugusių šokių grupę
Registracija į vyrų krepšinį

Mokykla 

veikia

2021 rugsėjo 11 d.

iki

2022 gegužės 21 d.

 

Siųskite:

Daugiau informacijos:


Vilma P. Alkhas

Tel. 612-724-4100

e-paštas: m.mazvydo_mokykla@yahoo.com

Your details were sent successfully!