MARTYNO MAŽVYDO

LITUANISTINĖ MOKYKLA​

Apie Martyno Mažvydo LM

Jau 21 metus į mokyklą  susirenka lietuviškai norinčios bendrauti ir auginti savo vaikus šeimos iš Minepolio ir St. Paul-o miestų ir jų apylinkių. Mokyklos bendruomenė siekia puoselėti lietuvių kalbą ir kultūrą Minesotoje, mokyti vaikus lietuviškai kalbėti, skaityti ir rašyti, ieškoti įvairių formų ir būdų skatinti vaikų ir tėvų bendravimą lietuvių kalba, pritraukti kuo daugiau vaikų, norinčių išmokti lietuvių kalbos, pritraukti žmones, turinčius pedagoginį išsilavinimą ar mokytojo (-os) sugebėjimus dirbti mokykloje. 

 

Mokykloje šiuo metu mokosi 31 mokiniai nuo 4 iki 13 metų ir dirba 8 mokytojos bei 2 mokytojų padejėjos.

Vaikai yra mokomi vadovaujantis JAV LB Švietimo Tarybos mokymo programomis ir įstatais, asižvelgiant į jų kalbos lygį ir amžių.  Tai užtikrina sklandų mokyklos veikimą JAV aplinkoje.

Mokytojai nuolat tobulėja, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, kurie specialiai organizuojami lietuvių kalbos ir kultūros mokytojams, ne tik Š. Amerikoje, bet ir Lietuvoje.

 

M. Mažvydo lituansitinė mokykla kviečia prisijungti  aplinkui gyvenančias naujas šeimas ir kartu puoselėti lietuvių kalbą ir kultūrą Minesotoje. Kuo didesnis mūsų būrys, tuo smagiau ir lengviau siekti tikslo!

 

Vilma P. Alkhas

Mokyklos  vadovė

Tikslas

Visų Lituanistinių mokyklų tikslas – auklėti jaunąją kartą sąmoningais lietuviais, išmokyti lietuviškai kalbėti, skaityti, rašyti, kad pamėgtų lietuvių kalbą ir jos raštą; supažindinti su lietuvių tautos istorija, papročiais ir tradicijomis; supažindinti  su Lietuvos valstybės teisine struktūra, ekonomika ir tarptautiniais ryšiais, kad jaunoji karta išlaikytų lietuviškumą ir galėtų puoselėti savo ryšius su Lietuva. Visa tai galima įgyvendinti su tėvų parama mokyklai ir pagalba vaikams. 

Istorija

 

Martyno Mažvydo lituanistinė mokykla Minesotoje buvo įkūrta 1999 metais ir pirma jos direktorė tapo Rasa Jakštienė. Ji vaikus mokė iki 2009 metų. Jai išsikrausčius į Kaliforniją, tų pačių metų rudenį mokyklinę veiklą tęsė Rita Urbonienė ir Laima Adomavičienė. Ritai išvykus gyventi į Virdžinijos valstyją, su Kristinos Liaugaudaitės Howland pagalbą, mokyklos veiklą perėmė Vilma P. Alkhas. Ji nuo 2013m. yra mokyklos vadovė.