MARTYNO MAŽVYDO

LITUANISTINĖ MOKYKLA​

Mokyklos veikla

Programa
 
Mokykloje vaikai suskirstomi į grupes pagal amžių ir kalbos lygį. Šiuo metu mokykloje yra šios grupės:
 
Priešdarželio grupėje mokosi 4-5 metų vaikai ir dirbama pagal JAV LB Švietimo tarybos ikimokyklinė programa (2016). Žr. http://www.svietimotaryba.org/wp-content/uploads/2017/09/Priesdarzelio-4-5m-programa.pdf
 
Darželio grupėje mokosi 5-6 metų vaikai. Dirbama pagal JAV LB Švietimo tarybos ikimokyklinė programa (2016). Žr. http://www.svietimotaryba.org/wp-content/uploads/2017/09/Darzelio-5-6m-programa.pdf
I grupėje mokosi 6-7 metų vaikai ir dirbama pagal LIETUVIŲ KALBOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMA skirta 1-4 kl. ŠEŠTADIENINĖMS JAV MOKYKLOMS. Žr. http://www.svietimotaryba.org/wp-content/uploads/2018/04/Lietuviu-kalbos-ugdymo-programa-1-4-kl-ST.pdf
Pamokose vaikai mokosi pagal  Lietuvių kalbos mokymo priemonė I-klasei, sudaryta G. Narkevičienės ir R. Mikelionytės.
II grupėje mokosi 8-9 metų vaikai ir dirbama pagal LIETUVIŲ KALBOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMA skirta 1-4 kl. ŠEŠTADIENINĖMS JAV MOKYKLOMS. Žr. http://www.svietimotaryba.org/wp-content/uploads/2018/04/Lietuviu-kalbos-ugdymo-programa-1-4-kl-ST.pdf
Pamokose vaikai mokosi pagal  Lietuvių kalbos mokymo priemonė II-klasei, sudaryta G. Narkevičienės ir R. Mikelionytės 
III grupėje mokosi 8-10 metų vaikai ir dirbama pagal LIETUVIŲ KALBOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMA skirta 1-4 kl. ŠEŠTADIENINĖMS JAV MOKYKLOMS. Žr. http://www.svietimotaryba.org/wp-content/uploads/2018/04/Lietuviu-kalbos-ugdymo-programa-1-4-kl-ST.pdf
Pamokose vaikai mokosi pagal  Lietuvių kalbos mokymo priemonė III-klasei, sudaryta G. Narkevičienės ir R. Mikelionytės 
IV grupėje mokosi 10-12 metų vaikai ir dirbama pagal LIETUVIŲ KALBOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMA skirta 1-4 kl. ŠEŠTADIENINĖMS JAV MOKYKLOMS. Žr. http://www.svietimotaryba.org/wp-content/uploads/2018/04/Lietuviu-kalbos-ugdymo-programa-1-4-kl-ST.pdf
Pamokose vaikai mokosi pagal  Lietuvių kalbos mokymo priemonė IV-klasei, sudaryta G. Narkevičienės ir R. Mikelionytės 
V grupėje mokosi 12-14 metų vaikai, kurioje LIETUVIŲ KALBOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMA skirta 5 -6 kl. ŠEŠTADIENINĖMS JAV MOKYKLOMS.
https://www.svietimotaryba.org/wp-content/uploads/2018/04/Lietuvių-kalbos-ugdymo-programa-5-6-klasėms-2016-ST.pdf
Suaugusiųjų grupė yra sudaryta suaugusiems, norintiems mokintis lietuvių kalbos. Dirbama apgal specialiai jiems sudaryta programą ir mokymo priemones.

 

12:15-1:00

Ketvirta pamoka

Penkta pamoka

Atsisveikinimas

1:00
12:00-12:15
10:30-11:00
11:00-11:30
10:00-10:30
9:30-10:00

Trečia pamoka

Pertrauka/Priešpiečiai

Antra pamoka

Pirma pamoka

9:20               Atvykimas į mokyklą                  pasiruošimas pamokoms/

                              Himnas

Pamokų laikas

Namų darbai/ po pamokinė veikla

11:30 -12:00

Penkta pamoka

SKAITYMAS

RAŠYMAS

KALBĖJIMAS

ŽODYNAS

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA

 

Mokinamės

 

Mokyklos laikas suskirstytas į 30 min.pamokas.

Pamokos prasideda mokinių susirinkimu į klases, pasisveikinimu, praeitos pamokos pakartojimu, naujų lietuviškų žodžių išmokimu ir pokalbiu. Po to vaikai mokosi rašyti, skaityti, kalbėti apie patikusias perskaitytas pasakas, neužmiršdami įsirašyti į žodinėlį naujus lietuviškus žodžius.

Dainuojame ir šokame

 

Vaikai su savo grupės draugais ir muzikos mokytoja mokinasi šokti, dainuoti ir žaisti lietuvių liaudies žaidimus tam specialiai skirtoje klasėje.

 

Lietuvos Himnas

Prieš pamokas

mokiniai ir mokytojai gieda

himną!

 
Švenčiame

 

 

Kiekvienais metais mokykla švenčia mokyklos atidarymą, Kalėdų Seneliui paruošia vaidinimą, pamini Lietuvos Nepriklausomybės Sukūrimo dieną - Vasario-16-tą, per Velykas margina kiaušinius ir mokslo metų pabaigoje vyksta karnavalas...Tradicija tampa ledų torto valgymas parke.

 

© 2014 M.Mažvydo LM. Proudly created with Wix.com

(Kauno Pilis. G Šileikos nuotr. / Kaunas Castle photo by G. Šileika)

 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
  • w-youtube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now