top of page

MARTYNO MAŽVYDO

LITUANISTINĖ MOKYKLA​

Mokyklos veikla

IMG_2813.jpeg
Programa
 
Mokykloje vaikai suskirstomi į grupes pagal amžių ir kalbos lygį. Šiuo metu mokykloje yra šios grupės:
 
Priešdarželio grupėje mokosi 4-5 metų vaikai ir dirbama pagal JAV LB Švietimo tarybos ikimokyklinė programą (2016). Žr. http://www.svietimotaryba.org/wp-content/uploads/2017/09/Priesdarzelio-4-5m-programa.pdf
 
Darželio grupėje mokosi 5-6 metų vaikai. Dirbama pagal JAV LB Švietimo tarybos ikimokyklinė programą (2016). Žr. http://www.svietimotaryba.org/wp-content/uploads/2017/09/Darzelio-5-6m-programa.pdf
I grupėje mokosi 6-7 metų vaikai ir dirbama pagal LIETUVIŲ KALBOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ skirta 1-4 kl. ŠEŠTADIENINĖMS JAV MOKYKLOMS. Žr. http://www.svietimotaryba.org/wp-content/uploads/2018/04/Lietuviu-kalbos-ugdymo-programa-1-4-kl-ST.pdf
Vaikai mokosi pagan  Lietuvių kalbos mokymo priemonę I-klasei, sudaryta G. Narkevičienės ir R. Mikelionytės.
II grupėje mokosi 8-9 metų vaikai ir dirbama pagal LIETUVIŲ KALBOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, skirta 1-4 kl. ŠEŠTADIENINĖMS JAV MOKYKLOMS. Žr. http://www.svietimotaryba.org/wp-content/uploads/2018/04/Lietuviu-kalbos-ugdymo-programa-1-4-kl-ST.pdf
Pamokose vaikai mokosi pagal  Lietuvių kalbos mokymo priemone II-klasei, sudaryta G. Narkevičienės ir R. Mikelionytės 
III grupėje mokosi 8-10 metų vaikai ir dirbama pagal LIETUVIŲ KALBOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ,  skirta 1-4 kl. ŠEŠTADIENINĖMS JAV MOKYKLOMS. Žr. http://www.svietimotaryba.org/wp-content/uploads/2018/04/Lietuviu-kalbos-ugdymo-programa-1-4-kl-ST.pdf
Pamokose vaikai mokosi pagal  Lietuvių kalbos mokymo priemone III-klasei, sudaryta G. Narkevičienės ir R. Mikelionytės 
IV grupėje mokosi 10-12 metų vaikai ir dirbama pagal LIETUVIŲ KALBOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMA skirta 1-4 kl. ŠEŠTADIENINĖMS JAV MOKYKLOMS. Žr. http://www.svietimotaryba.org/wp-content/uploads/2018/04/Lietuviu-kalbos-ugdymo-programa-1-4-kl-ST.pdf
Pamokose vaikai mokosi pagal  Lietuvių kalbos mokymo priemonė IV-klasei, sudaryta G. Narkevičienės ir R. Mikelionytės 
V grupėje mokosi 12-14 metų vaikai, kurioje LIETUVIŲ KALBOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ skirta 5 -6 kl. ŠEŠTADIENINĖMS JAV MOKYKLOMS.
https://www.svietimotaryba.org/wp-content/uploads/2018/04/Lietuvių-kalbos-ugdymo-programa-5-6-klasėms-2016-ST.pdf
Suaugusiųjų grupė yra sudaryta suaugusiems, norintiems mokintis lietuvių kalbos. Dirbama apgal specialiai jiems sudaryta programą ir mokymo priemones.

 

12:15-1:00

Ketvirta pamoka

Penkta pamoka

Šešta pamoka

1:00 - 1:30
12:00-12:15
10:30-11:00
11:00-11:30
10:00-10:30
9:30-10:00

Trečia pamoka

Pertrauka/Priešpiečiai

Antra pamoka

Pirma pamoka

9:15               Atvykimas į mokyklą                  pasiruošimas pamokoms/

                              Himnas

Pamokų laikas

Namų darbai/ po pamokinė veikla

11:30 -12:00

Penkta pamoka

SKAITYMAS

RAŠYMAS

KALBĖJIMAS

ŽODYNAS

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA

 

Mokinamės

 

Mokyklos laikas suskirstytas į 30 min.pamokas.

Pamokos prasideda mokinių susirinkimu į klases, pasisveikinimu, praeitos pamokos pakartojimu, naujų lietuviškų žodžių išmokimu ir pokalbiu. Po to vaikai mokosi rašyti, skaityti, kalbėti apie patikusias perskaitytas pasakas, neužmiršdami įsirašyti į žodinėlį naujus lietuviškus žodžius.

Dainuojame ir šokame

 

Vaikai su savo grupės draugais ir muzikos mokytoja mokinasi šokti, dainuoti ir žaisti lietuvių liaudies žaidimus tam specialiai skirtoje klasėje.

 

IMG_0375.jpg

Lietuvos Himnas

Prieš pamokas

mokiniai ir mokytojai gieda

himną!

 
Švenčiame

 

 

Kiekvienais metais mokykla švenčia mokyklos atidarymą, Kalėdų Seneliui paruošia vaidinimą, pamini Lietuvos Nepriklausomybės Sukūrimo dieną - Vasario-16-tą, per Velykas margina kiaušinius ir mokslo metų pabaigoje vyksta karnavalas...Tradicija tampa ledų torto valgymas parke.

 

bottom of page